Integritetspolicy

Uppdaterad: 8 November 2018

Nordiskt Papper AB (“oss”, “vi” eller “vår”) driver hemsidan https://www.nordisktpapper.se (“Tjänsten”)

Denna sida informerar dig om vår policy om insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till den datan.

Vi använder din data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du samlingen och användningen av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har termer som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra användarvillkor, tillgängliga från https://www.nordisktpapper.se

Informationsinsamling och användning

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål, för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig

Typer av data som samlas in

Personlig information

Medan du använder vår tjänst kan vi fråga dig om att ge oss viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (“Personuppgifter”). Personlig identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

E-postadress

Förnamn och efternamn

Telefonnummer

Cookies och användningsdata

Användningsdata

​Vi kan också samla in information om hur tjänsten används och nyttjas (“Användningsdata”). Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internetprotokoll-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, en unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Spårning och cookies

Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår tjänst och för att erhålla vissa uppgifter.

Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårteknik som används är också beacons, tags och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies vi använder:

Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att driva vår tjänst.

Preference Cookies. Vi använder Preference Cookies för att komma ihåg dina inställningar och olika val.

Security Cookies. Vi använder Security Cookies för säkerhetsändamål.

Användning av data

Nordiskt Papper AB använder insamlade data för olika ändamål:

Att tillhandahålla och underhålla tjänsten

Att meddela dig om ändringar i vår tjänst

För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det

Att ge kundvård och support

Att tillhandahålla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra tjänsten

Att övervaka användningen av tjänsten

För att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din stad, län, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från dem som ligger inom din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att ge information till oss, var vänlig notera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till Sverige och bearbetar det där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse om den överföringen.

Nordiskt Papper AB kommer att vidta alla åtgärder som är rimliga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy, och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om inte det finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten av dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av data

Juridiska krav

Nordiskt Papper AB kan i god tro förklara dina personuppgifter om att sådan åtgärd är nödvändig för att:

Att följa en lagstadgad skyldighet

Att skydda och försvara Nordiskt Papper ABs rättigheter eller egendom

Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med tjänsten

För att skydda den personliga säkerheten hos användare av tjänsten eller allmänheten

Att skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet av data

Säkerheten av dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet, eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst (“Tjänsteleverantörer”), för att tillhandahålla tjänsten på vår väg, att utföra servicerelaterade tjänster eller att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredjeparter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.

Analysverktyg

Vi använder några avancerade analysverktyg för att bättre förstå våra användares behov och optimera denna tjänst och erfarenhet. Det hjälper oss att bättre förstå våra användares erfarenheter (t ex hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vilka användare som inte gillar, etc.) och det gör det möjligt för oss att bygga och behålla vår tjänst med användarens återkoppling. Vissa verktyg använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter (speciellt enhetens IP-adress (fångad och lagrad endast i anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), föredraget språk som används för att visa vår hemsida). Tjänsten lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken tjänsten eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Vår tjänst tar inte emot någon under 18 år (“Barn”).

Vi samlar inte medvetet personlig identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrars medgivande, tar vi åtgärder för att ta bort denna informationen från våra servrar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att skicka den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och/eller ett framstående meddelande i vår tjänst innan förändringen blir effektiv och uppdaterar “effektivt datum” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss.

Genom att besöka denna sida på vår hemsida: https://www.nordisktpapper.se/contact