Description

NPA Protection Visor är avsett att användas vid provtagning och arbete med patienter/brukare i hälso- och sjukvården. Visiret skyddar dina ögon och ditt ansikte från stänk och partiklar. Enkelt att bära och använda. Kan användas tillsammans med glasögon och munskydd.

Key features

▶ Lätt
▶ Enkel att montera ihop
▶ Passar de flesta
▶ Uppfyller PPE direktivet (EU) 2016/425, Riskkategori 1.