Certifieringar
Sedan ­flera år är merparten av våra produkter såväl Svanen-certifierade som FSC®-certifierade. Dessutom uppfyller vårt papperssortiment kraven för ”Giftfri förskola”.

Vi strävar varje dag efter att nyttja våra naturresurser på ett så miljövänligt, hållbart och ekonomiskt sätt som möjligt, i syfte att minimera vår påverkan i ekosystemen.

Nordisk
Milljömärkning
Svanen

MER

ISO 9001
ISO 14001

MER

The Forrest
Stewardship Council

MER

Miljödeklaration

MER
Miljöarbete

I vår bransch är aktivt miljöarbete en självklarhet och en grundpelare i ett seriöst företag.

Vi jobbar dagligen med att utveckla vårt sortiment för att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Som producent tar vi ansvar för våra produktförpackningar och är aktiva i uppsamling av förpackningar och emballage.

Miljöarbete

I vår bransch är aktivt miljöarbete en självklarhet och en grundpelare i ett seriöst företag.

Vi jobbar dagligen med att utveckla vårt sortiment för att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Som producent tar vi ansvar för våra produktförpackningar och är aktiva i uppsamling av förpackningar och emballage.

Certifieringar

Sedan ­flera år är merparten av våra produkter såväl Svanen-certifierade som FSC®-certifierade. Dessutom uppfyller vårt papperssortiment kraven för ”Giftfri förskola”.

Vi strävar varje dag efter att nyttja våra naturresurser på ett så miljövänligt, hållbart och ekonomiskt sätt som möjligt, i syfte att minimera vår påverkan i ekosystemen.

Nordisk
Milljömärkning
Svanen

MER

ISO 9001
ISO 14001

MER

The Forrest
Stewardship Council

MER

Miljödeklaration

MER